സിദ്ധികളുടെ സംവിധാനം

10.8.2015

ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണൻ ഒരു മികച്ച യോഗിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് സിദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരേസമയം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഈ സംവിധാനം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇത്രയധികം സിഡ്ഡികളുള്ള ഒരു വലിയ ശക്തനായ ദൈവമായി മനുഷ്യർക്ക് എങ്ങനെ മാറും?


ഉത്തരം: പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം ഊർജ്ജത്താൽ നിർമ്മിതമാണ്. ബോധം പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഊർജ്ജം ബോധത്തെ പിന്തുടരുന്നു. ബോധമായി മാറിയവർക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരേസമയം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഊർജ്ജം ഉടനടി കമാൻഡിനെ പിന്തുടരും. ഇതാണ് സംവിധാനം.


പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ സ്വാമി രാമലിംഗ വല്ലലാർ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ചിദംബരത്തിനടുത്തുള്ള വഡലൂരിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. 72 ആയിരം സിദ്ദിഖങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചതായും ഒരേസമയം പലയിടത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടില്ല. അയാൾ ഒരു മുറിയിൽ പോയി അപ്രത്യക്ഷനായി. അവന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ കണികയും പ്രബുദ്ധത നേടിയിരുന്നു.


ഏകദേശം 150 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് സംഭവിച്ചു. അത് അവർക്ക് സാധ്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കും ഇത് സാധ്യമാണ്. എന്നാൽ പത്താം ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന 1000-ാം ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് അസാധ്യമാണെന്ന് തോന്നും. അതിനാൽ, ഇപ്പോൾ 1000-ാമത്തെ ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത്. പകരം, അടുത്ത ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക.


അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്നത് നിങ്ങളെ 1000-ാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കും. നിങ്ങൾ 999-ാം ഘട്ടത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, 1000-ാം ഘട്ടം എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനാകും. സിദ്ധികൾക്ക് മോഹിക്കുന്നത് പ്രബുദ്ധതയിലേക്കുള്ള പ്രധാന തടസ്സമാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ പ്രബുദ്ധത കൈവരിക്കുന്നതുവരെ ഒരു സിദ്ദിഖത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കരുത്. പ്രബുദ്ധതയ്ക്കുശേഷം, സാഹചര്യത്തോടുള്ള പ്രതികരണമായി സിദ്ദിഖങ്ങൾ സംഭവിക്കും.


സുപ്രഭാതം ... ബോധത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക ..💐


വെങ്കിടേഷ് - ബാംഗ്ലൂർ

(9342209728)


യശസ്‌വി ഭവ 

27 views0 comments

Recent Posts

See All

12.8.2015 ചോദ്യം: സർ..എന്റെ കരിയറിനെയും ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കുടുങ്ങി. എന്നെ പലപ്പോഴും എന്നെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ... എന്റെ പങ്കാളി എന്നെ മുതലെടു

11.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണനും മരിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലിൽ ഒരു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിനുശേഷം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു മരത്തിനടിയിൽ നന്നായി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട്, സാറ എന്ന

9.8.2015 ചോദ്യം: സർ, പിത്രു ദോഷം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ദയവായി വിശദീകരിക്കുക. ഉത്തരം: ഓരോ ജീവിക്കും ഒരു ജനിതക കേന്ദ്രം എന്നൊരു കേന്ദ്രമുണ്ട്. അവർ അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ജനിതക കേന്ദ്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയി