ಪವಾಡ

2.6.2015

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಪವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?


ಉತ್ತರ: ಏನೋ ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಪವಾಡ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಅದು ಪವಾಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅದು ಪವಾಡವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.


ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವಾಡಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಪವಾಡ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪವಾಡ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತರರಿಗೆ ಪವಾಡ.


ಮೂರ್ಖರು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೇ ಒಂದು ಪವಾಡ.


ಶುಭೋದಯ .... ನೀವೇ ಪವಾಡವಾಗಿರಿ ...💐


ವೆಂಕಟೇಶ್ - ಬೆಂಗಳೂರು

(9342209728)


ಯಶಸ್ವಿ ಭವ 

80 views0 comments

Recent Posts

See All

ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು

12.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗ

ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತನೇ?

11.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜರಾ ಎಂಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಎಡ ಪಾದವನ್ನು ಜಿ

ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವಿಧಾನ

10.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅತ್ತೆ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಅಂತಹ