ഹോളി ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

26.3.2016

ചോദ്യം: സർ, ഹോളി ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?


ഉത്തരം: ഹോളി ഉത്സവം വളരെ ഊർജ്ജസ്വലവും രസകരവുമാണ്. ഇത് ജനങ്ങളിൽ വലിയ സന്തോഷവും ആവേശവും നൽകുന്നു. ജീവിതത്തെ ഗൗരവമായി കാണരുതെന്ന് ഈ ഉത്സവം മനുഷ്യരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ശത്രുത നശിപ്പിക്കുകയും സൗഹൃദത്തെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് സാമൂഹിക ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പരസ്പരം ആവേശപൂർവ്വം നിറം പൂശുന്നതിനാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.


ജീവിതം ബഹുമുഖമാണെന്ന് ഇത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും നാം അനുഭവിക്കണം. ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് എന്തുതന്നെ ആയാലും അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വർണ്ണാഭമായിത്തീരും. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതമായാൽ അത് ആത്മീയ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. വർണ്ണാഭമായ ജീവിതം ഒരു ആഘോഷമാണ്, കാരണം ഇത് നിങ്ങളെ ഓരോ നിമിഷവും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായി എന്ത് വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഹോളി നെഗറ്റീവിറ്റി നശിപ്പിക്കുകയും പോസിറ്റീവ് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


സുപ്രഭാതം .. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വർണ്ണാഭമായിരിക്കട്ടെ ..💐


വെങ്കിടേഷ് - ബാംഗ്ലൂർ

(9342209728)

10 views0 comments

Recent Posts

See All

12.8.2015 ചോദ്യം: സർ..എന്റെ കരിയറിനെയും ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കുടുങ്ങി. എന്നെ പലപ്പോഴും എന്നെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ... എന്റെ പങ്കാളി എന്നെ മുതലെടു

11.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണനും മരിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലിൽ ഒരു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിനുശേഷം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു മരത്തിനടിയിൽ നന്നായി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട്, സാറ എന്ന

10.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണൻ ഒരു മികച്ച യോഗിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് സിദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരേസമയം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഈ സംവിധാനം