യോഗയും മുടിയുടെ വളർച്ചയും

11.4.2016

ചോദ്യം: സർ, ഞങ്ങൾ യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ആളുകൾക്ക് അറിയുമ്പോഴെല്ലാം, മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും യോഗ വിദ്യകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു. അഭിപ്രായമിടുക.


ഉത്തരം: അതെ. ഇതേ ചോദ്യം ഞാൻ പല ആളുകളിൽ നിന്നും നേരിട്ടു. നിരവധി ആളുകൾക്ക് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മുടി കൊഴിയുന്നതിനാൽ, അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ അവർ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു. മുടികൊഴിച്ചിലിന് കാരണങ്ങൾ പാരമ്പര്യ, സമ്മർദ്ദ ജീവിതശൈലിയാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഇത് അറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും, അവരുടെ സമ്മർദ്ദം ലഘൂകരിക്കാൻ യോഗ പരിശീലിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. അങ്ങനെ, അവർക്ക് മുടി നഷ്ടപ്പെടും. മുടി നഷ്ടപ്പെട്ട ശേഷം അവർ യോഗ പരിശീലിക്കാൻ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ, മുടി തിരികെ വളരാൻ പ്രയാസമാണ്. അതിനാൽ, ചികിത്സയെക്കാൾ പ്രതിരോധമാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ മുടി തിരികെ നേടാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും, യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ കഴിയും.


മുടി കൊഴിച്ചിലിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ, ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ മുടിയും നഷ്ടപ്പെടും. അതിനാൽ ഇത് ദൈവിക ന്യായവിധിയായി സ്വീകരിച്ച് വിശ്രമിക്കുക. കഷണ്ടി തല പോലും ഒരുതരം സൗന്ദര്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ നിർവീര്യമാക്കുന്നതിനും ശരീരവും മനസ്സും വിശ്രമിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ യോഗ പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയാനോ കാലതാമസം വരുത്താനോ കഴിയും.


സുപ്രഭാതം .. യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം ദിവസേന നിയന്ത്രിക്കുക..💐


വെങ്കിടേഷ് - ബാംഗ്ലൂർ

(9342209728)യശസ്‌വി ഭവ 

14 views0 comments

Recent Posts

See All

12.8.2015 ചോദ്യം: സർ..എന്റെ കരിയറിനെയും ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കുടുങ്ങി. എന്നെ പലപ്പോഴും എന്നെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ... എന്റെ പങ്കാളി എന്നെ മുതലെടു

11.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണനും മരിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലിൽ ഒരു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിനുശേഷം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു മരത്തിനടിയിൽ നന്നായി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട്, സാറ എന്ന

10.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണൻ ഒരു മികച്ച യോഗിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് സിദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരേസമയം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഈ സംവിധാനം