• Venkatesan R

യോഗയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം

21.6.2015

ചോദ്യം: എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൂൺ 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്?


ഉത്തരം: ജൂൺ 21 ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭ 2014 ഡിസംബർ 11 ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 6000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ച ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ പരിശീലനമായ യോഗ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും സമന്വയിപ്പിക്കുകയാണ്.


2014 ഡിസംബർ 11 ന് 193 അംഗ യുഎൻ പൊതുസഭ സമവായത്തോടെ ജൂൺ 21 ന് 'അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം' എന്ന പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചു. പ്രമേയത്തിൽ റെക്കോർഡ് 177 രാജ്യങ്ങൾ സഹ-സ്പോൺസർ ചെയ്തു. "അത്തരം യുഎൻ‌ജി‌എ പ്രമേയത്തിന് എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന കോസ്‌പോൺസർമാർ" ഉണ്ടായിരുന്നു.


യോഗ കല വളർന്നുവരുന്ന എല്ലാ ഗുരുനാഥന്മാർക്കും ലഭിച്ച വലിയ അംഗീകാരമായിരുന്നു അത്. 2014 സെപ്റ്റംബർ 27 ന് യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജൂൺ 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനമായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന ആഹ്വാനത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ ദിവസത്തെ പ്രഖ്യാപനം.


"യോഗ ഇന്ത്യയുടെ പുരാതന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത സമ്മാനമാണ്. ഇത് മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും ഐക്യം, ചിന്തയും പ്രവർത്തനവും, നിയന്ത്രണവും പൂർത്തീകരണവും, മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം; ആരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും സമഗ്രമായ സമീപനം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇത് വ്യായാമത്തെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെയും ലോകത്തിന്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ഐക്യബോധം കണ്ടെത്തുക. നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി മാറ്റുന്നതിലൂടെയും അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ നേരിടാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. "


അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമായി ജൂൺ 21 ന് സമ്മർ സോളിറ്റിസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നരേന്ദ്ര മോദി, ഉത്തര അർദ്ധഗോളത്തിലെ വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ദിവസമാണെന്നും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു.


യോഗയുടെ വീക്ഷണകോണിൽ, വേനൽക്കാലം ദക്ഷിണായനത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ഉത്തരായനാന്തം ഇന്ന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ ഗുരു പൂർണിമ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ആത്മീയ ആചാരങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവർക്ക് സ്വാഭാവിക പിന്തുണ ലഭിക്കുന്ന സമയമായി ദക്ഷിണായണം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.


അതിനാൽ ഇന്ന് മുതൽ പതിവായി യോഗ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക. പ്രകൃതി നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും. ഈ യോഗകല വളർത്തിയെടുക്കാൻ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച എല്ലാ ഗുരുനാഥന്മാരെയും ഓർക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യാം. അവരുടെ അനുഗ്രഹം എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.


സുപ്രഭാതം ... യോഗ പരിശീലിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ആഘോഷിക്കൂ ..💐


വെങ്കിടേഷ് - ബാംഗ്ലൂർ

(9342209728)


യശസ്‌വി ഭവ 

1 view0 comments

Recent Posts

See All

ബന്ധങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ

12.8.2015 ചോദ്യം: സർ..എന്റെ കരിയറിനെയും ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കുടുങ്ങി. എന്നെ പലപ്പോഴും എന്നെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ... എന്റെ പങ്കാളി എന്നെ മുതലെടു

കൃഷ്ണൻ മരിച്ചുവോ?

11.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണനും മരിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലിൽ ഒരു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിനുശേഷം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു മരത്തിനടിയിൽ നന്നായി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട്, സാറ എന്ന

സിദ്ധികളുടെ സംവിധാനം

10.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണൻ ഒരു മികച്ച യോഗിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് സിദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരേസമയം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഈ സംവിധാനം

  • telegram_PNG31
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • Twitter
©2020  Karya Siddhi Yoga
Designed & Developed By Alentsoft