top of page

ഭഗവദ്ഗീതയും വേദാ ത്തിരിയയ൦

12.4.2016

ചോദ്യം: സർ, ഭഗവദ്ഗീതയിലെ ധ്യാനത്തെയും അത് തുടർന്നു

വേദത്തിരിയത്തിലെ ധ്യാനത്തെയും താരതമ്യം ചെയ്യാമോ?

ഉത്തരം: ധ്യാനത്തിനായി എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നും ഏതിൽ

ഇരിക്കണമെന്നും എവിടെ ഇരിക്കണമെന്നും ഭഗവദ്ഗീത വിവരിക്കുന്നു. ധ്യാനം പരിശീലിക്കുന്നതിനായി മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തലിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഇത് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ചിന്തകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഒരു വസ്തുവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും തുടർന്ന് പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ കണ്ണും മനസ്സും സ്ഥാപിക്കാനും ബ്രഹ്മചര്യം നിരീക്ഷിക്കാനും ഇത് ഒരു യോഗിയെ (ധ്യാനിക്കുന്നയാൾ) നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എല്ലാവരോടും തുല്യതയോടെ പെരുമാറണമെന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും സമീകൃത മനസ്സായിരിക്കണമെന്നും അതിൽ പറയുന്നു.


ഭക്ഷണം, വിനോദം, ജോലി, ഉറക്കം, നടത്തം എന്നിവയിൽ മിതത്വം പാലിക്കാൻ അത് ധ്യാനക്കാരനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പരമത്മാനിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതും എല്ലാം അവനിൽ ഉണ്ടെന്നും എല്ലാത്തിലും അവൻ ഉണ്ടെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞയാളാണ് യോഗി എന്ന് അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതിനാൽ, മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന തന്റെ വേദനയായി അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. സ്വയം ബോധമുള്ള, പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായ, മോഹങ്ങളാൽ സംയമനം പാലിക്കുന്ന, സമാധാനപരമായ മനസ്സുള്ള യോഗിക്ക് പരമമായ ആനന്ദം വരുന്നു.


ഭഗവദ്ഗീത ധ്യാനത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം സിദ്ധാന്തം കേൾക്കാം. എന്നാൽ പ്രായോഗിക സെഷനുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കേവലം സൈദ്ധാന്തിക പരിജ്ഞാനം പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല. പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ മനസ്സിനെ പിടിച്ചുനിർത്തുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായമോ സ്പർശനമോ ഇല്ലാതെ പരിശീലിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും അറിയുന്ന സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനാണ് ഗുരു. വേദതിരി മഹർഷി അത്തരമൊരു സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനാണ്, അദ്ദേഹം സങ്കൽപ്പങ്ങളും സാങ്കേതികതകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.


ആധുനിക യുഗത്തിനനുസരിച്ച് ചില നിയമങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു, മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചു, വിവിധ ധ്യാനരീതികളെക്കുറിച്ച് സ്വയം ബോധവാന്മാരാക്കി. ലൈംഗിക ഊർജ്ജവും മനസ്സും സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ കായകൽപ്പ യോഗയും ആത്മപരിശോധനയും നൽകി. ദൈവിക നിലപാടും അതിന്റെ പരിവർത്തനവും അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രീയമായി വിശദീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രബുദ്ധത നേടാൻ കഴിയും.


പുതുമുഖങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും തത്ത്വചിന്ത പഠിപ്പിക്കാനും നിരവധി അധ്യാപകരെ അദ്ദേഹം പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുവഴി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരും. അതിനാൽ, വേദഗ്രന്ഥത്തെ ആധുനിക ഭഗവദ്ഗീത എന്ന് വിളിക്കാം.


സുപ്രഭാതം .. സിദ്ധാന്തം പരിശീലിക്കുക ...💐


വെങ്കിടേഷ് - ബാംഗ്ലൂർ

(9342209728)


യശസ്‌വി ഭവ 


5 views0 comments

Recent Posts

See All

ബന്ധങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ

12.8.2015 ചോദ്യം: സർ..എന്റെ കരിയറിനെയും ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കുടുങ്ങി. എന്നെ പലപ്പോഴും എന്നെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ... എന്റെ പങ്കാളി എന്നെ മുതലെടു

കൃഷ്ണൻ മരിച്ചുവോ?

11.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണനും മരിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലിൽ ഒരു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിനുശേഷം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു മരത്തിനടിയിൽ നന്നായി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട്, സാറ എന്ന

സിദ്ധികളുടെ സംവിധാനം

10.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണൻ ഒരു മികച്ച യോഗിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് സിദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരേസമയം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഈ സംവിധാനം

Comentários


bottom of page