പ്രബുദ്ധത, ഒരേയൊരു ലോക സർക്കാർo, ലോകസമാധാനം

16.4.2016

ചോദ്യം: സർ, പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലോകസമാധാനം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ, എല്ലാവരും പ്രബുദ്ധരായിരിക്കണം. ഒരേയൊരു ലോക സർക്കാർo വളരെ എളുപ്പമാണോ ..? അങ് വ്യക്തമാക്കുക.


ഉത്തരം: ലോകം പോസിറ്റീവും അല്ല, നെഗറ്റീവും അല്ല. ആ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവിറ്റിയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനുള്ളതാണ്. എന്തങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയ കാര്യം , മറ്റുള്ളവർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കാo .വിപരീതമായുo അതെ.നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അത് മധ്യത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് എന്നിവ നിഷ്പക്ഷമാകും. ആ സ്ഥാനത്തെ പ്രബുദ്ധമായ അവസ്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.


എല്ലാവരും പ്രബുദ്ധത നേടിയ ശേഷം നിങ്ങൾ ലോകസമാധാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് ഉടനടി സാധ്യമാകില്ല. ഇതിന് കൂടുതൽ സമയമെടുത്തേക്കാം. അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ആത്മീയത പിന്തുടരുമ്പോൾ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ആത്മീയ വ്യക്തികളായിരിക്കും. അപ്പോൾ, ഒരു ലോക ഗവൺമെന്റ് സാധ്യമാകും. ഒരു ലോക ഗവൺമെന്റ് രൂപവത്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പകയുണ്ടാകും, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ അത് ലോകമഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കില്ല.


എല്ലാവരുടെയും അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ ഒരു ലോക സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകും. ഇത് ലോകത്തിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ലോകം മിക്കവാറും സമാധാനപരമായിത്തീരും. ലോകസമാധാനം ഒരിക്കലും വരില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നതിനുപകരം, ലോകക്ഷേമത്തിനായുള്ള ആശയത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ശക്തിപ്പെടും.


സുപ്രഭാതം ... ലോകസമാധാനം എന്ന ആശയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുക ..💐


വെങ്കിടേഷ് - ബാംഗ്ലൂർ

(9342209728)


യശസ്‌വി ഭവ 


7 views0 comments

Recent Posts

See All

12.8.2015 ചോദ്യം: സർ..എന്റെ കരിയറിനെയും ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കുടുങ്ങി. എന്നെ പലപ്പോഴും എന്നെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ... എന്റെ പങ്കാളി എന്നെ മുതലെടു

11.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണനും മരിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലിൽ ഒരു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിനുശേഷം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു മരത്തിനടിയിൽ നന്നായി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട്, സാറ എന്ന

10.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണൻ ഒരു മികച്ച യോഗിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് സിദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരേസമയം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഈ സംവിധാനം