പുകവലി ശീലം

27.6.2015

ചോദ്യം: സർ എനിക്ക് പുകവലി ഒഴിവാക്കണം. അവബോധത്തോടെ പുകവലിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ പുകവലിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ദയവായി എന്നെ നയിക്കുക.


ഉത്തരം: നിങ്ങൾ ആദ്യമായി എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് സ്വമേധയാ ഉള്ള നടപടിയായിരിക്കും. ഒരേ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ പലതവണ ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ ശീലമായി മാറുന്നു. അപ്പോൾ അത് സ്വമേധയാ ഉള്ള പ്രവർത്തനമായി മാറുന്നു. അതിനർത്ഥം ഇത് നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. നിങ്ങൾ അതിന് അടിമയായി.


നിങ്ങൾക്ക് പുകവലിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിലും, ഒരു പ്രേരണ നിങ്ങളെ പുകവലിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രേരണ കൂടുതൽ ശക്തമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ 70 k.g. ഭാരം. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമില്ല. നിങ്ങൾ പ്രേരണയുടെ അടിമകളായി. പ്രേരണയാണ് ഇപ്പോൾ ബോസ്.


നിങ്ങൾക്ക് ബോസുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഫാൻ നിർത്തണമെങ്കിൽ, ഫാനുമായി പൊരുതുന്നതിനുപകരം റെഗുലേറ്റർ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ഇവിടെ പ്രചോദനം റെഗുലേറ്ററാണ്. നിങ്ങൾ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ഇനിമുതൽ പ്രചോദനം വരുമ്പോൾ, ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം കാത്തിരിക്കാൻ പ്രേരണയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക.


കൃത്യമായി ഒരു മിനിറ്റ് മതി. ജിജ്ഞാസുക്കളാകരുത്, ദൈർഘ്യം ഒരു മിനിറ്റിലധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ ദൈർഘ്യം ഒരു മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് പ്രേരണ പിടിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അത് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കുള്ള പ്രേരണയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം, കൂടാതെ ഒരു മിനിറ്റോളം പുകവലിയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം.


അതേ രീതിയിൽ, രണ്ടാം ദിവസം രണ്ട് മിനിറ്റ്, മൂന്നാം ദിവസം മൂന്ന് മിനിറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ദൈർഘ്യം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്, ക്രമേണ നിങ്ങൾ പ്രേരണയുടെ മേധാവിയാകും. പ്രചോദനം പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിൽ, അതിനുമുമ്പല്ല പുകവലി ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാണ്. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ പരീക്ഷിക്കുക, നിങ്ങൾ വിജയിക്കും.


സുപ്രഭാതം ... പ്രേരണയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക…🙏


വെങ്കിടേഷ് - ബാംഗ്ലൂർ

(9342209728)


യശസ്‌വി ഭവ 

5 views0 comments

Recent Posts

See All

ബന്ധങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ

12.8.2015 ചോദ്യം: സർ..എന്റെ കരിയറിനെയും ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കുടുങ്ങി. എന്നെ പലപ്പോഴും എന്നെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ... എന്റെ പങ്കാളി എന്നെ മുതലെടു

കൃഷ്ണൻ മരിച്ചുവോ?

11.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണനും മരിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലിൽ ഒരു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിനുശേഷം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു മരത്തിനടിയിൽ നന്നായി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട്, സാറ എന്ന

സിദ്ധികളുടെ സംവിധാനം

10.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണൻ ഒരു മികച്ച യോഗിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് സിദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരേസമയം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഈ സംവിധാനം