ഗർഭിണികൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

13.7.2015

ചോദ്യം: സർ, ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളോട് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്?


ഉത്തരം: ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് മരുന്നുകളും ഭക്ഷണവും സംബന്ധിച്ച അവരുടെ ഉപദേശം പിന്തുടരുക. പൂർവ്വികരുടെ അടയാളം ജീനുകളിലൂടെ കുട്ടിയുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഗർഭധാരണത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ ചെയ്യുന്നതെന്തും കുട്ടിയെ കൂടുതൽ ബാധിക്കും.


ഗർഭകാലത്തെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയും വാക്കും പ്രവൃത്തിയും കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിത്വം തീരുമാനിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ചിന്ത, വാക്ക്, പ്രവൃത്തി എന്നിവയാൽ നിങ്ങൾ കുട്ടിയെ ശിൽപിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ചിന്തകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, മനോഹരമായ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുകയും സൽകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വേണം. നിങ്ങളുടെ മനസമാധാനത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന നെഗറ്റീവ് ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം.


നിങ്ങളുടെ കുട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ദിവസേന ദൃശ്യവൽക്കരിക്കണം. ഉദാ. ആരോഗ്യമുള്ള, ബുദ്ധിമാനും സുന്ദരനുമായ ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കണം. കരിയ സിദ്ധി ധ്യാന, ഇത് നേടുന്നതിന് ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. അതിനാൽ ഒരു ദിവ്യ ശിശുവിനെ ലഭിക്കാൻ കരിയ സിദ്ധി ധ്യാന പരിശീലിക്കുക.


നിങ്ങൾക്ക് ആസനങ്ങളും പ്രാണായാമങ്ങളും അഭ്യസിക്കണമെങ്കിൽ യോഗ വിദഗ്ദ്ധന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പാലിക്കുക. കരിയ സിദ്ധി യോഗയിൽ, സുക്ഷമാ വയമ എന്ന ലളിതമായ ഒരു കൂട്ടം വ്യായാമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗുരുനാഥനന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയും.


നിങ്ങളെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലോ അമ്മായിയമ്മയുടെ വീട്ടിലോ താമസിക്കാം. ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയെ ഒരു മാലാഖയായി കണക്കാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവൾക്ക് ഒരു ദൈവിക കുട്ടിയെ സമൂഹത്തിന് നൽകാൻ കഴിയൂ.


സുപ്രഭാതം… ഗർഭിണികളെ മാലാഖമാരായി പരിഗണിക്കുക..💐


വെങ്കിടേഷ് - ബാംഗ്ലൂർ

(9342209728)


യശസ്‌വി ഭവ 

8 views0 comments

Recent Posts

See All

12.8.2015 ചോദ്യം: സർ..എന്റെ കരിയറിനെയും ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കുടുങ്ങി. എന്നെ പലപ്പോഴും എന്നെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ... എന്റെ പങ്കാളി എന്നെ മുതലെടു

11.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണനും മരിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലിൽ ഒരു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിനുശേഷം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു മരത്തിനടിയിൽ നന്നായി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട്, സാറ എന്ന

10.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണൻ ഒരു മികച്ച യോഗിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് സിദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരേസമയം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഈ സംവിധാനം