ಮೂರ್ಖ vs ಬುದ್ಧಿವಂತ

5.7.2015

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖನು ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಬಹುದೇ?


ಉತ್ತರ: ಮೂರ್ಖನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವಿರುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವಿಲ್ಲದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿವಿನಿಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು 10% ಅರಿವಿರುವ ಮತ್ತು 90% ಅರಿವಿಲ್ಲದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಅರಿವಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 20,30 .... 100 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.


ಧ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯೆಂದರೆ, ಏನು, ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮೂರ್ಖರನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.


ಧ್ಯಾನವು ತಾತ್ವಿಕ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ.


ಶುಭೋದಯ ... ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರಿ ...💐


ವೆಂಕಟೇಶ್ - ಬೆಂಗಳೂರು

(9342209728)


ಯಶಸ್ವಿ ಭವ 

67 views0 comments

Recent Posts

See All

ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು

12.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗ

ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತನೇ?

11.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜರಾ ಎಂಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಎಡ ಪಾದವನ್ನು ಜಿ

ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವಿಧಾನ

10.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅತ್ತೆ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಅಂತಹ