ಮದುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ vs ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿ

7.7.2015

ಪ್ರಶ್ನೆ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ 10 ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿ (soulmate) ಎಂದರ್ಥವೇ?


ಉತ್ತರ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿನ 10 ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು


1. ನಕ್ಷತ್ರ ಅಥವಾ ದಿನ - ಇದು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.


2. ರಾಶಿ - ಇದು ದಂಪತಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ.


3. ಗಣ - ಮನೋಧರ್ಮದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕು (ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ.


4. ಯೋನಿ - ಇದು ಲೈಂಗಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.


5. ರಜ್ಜು - ಇದು ಗಂಡನ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.


6. ರಾಶಿ ಆಧಿಪತಿ - ಇದು ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಧಿಪತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.


7. ಮಹೇಂದ್ರ - ಇದು ಸಂಪತ್ತು, ಮಕ್ಕಳು, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.


8. ಸ್ತ್ರೀದೀರ್ಘ - ಇದು ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.


9. ವಶ್ಯ - ಇದು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.


10. ವೇದ - ವೇದ ಎಂದರೆ ಸಂಕಟ. ಇದು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವೇದವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ 9 ಅಂಶಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವೇದವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ 9 ಅಂಶಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ವಯಸ್ಸಾದ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರಣಯ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.


ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ತಮಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಕ್ವವಾದ ಜನರು ಮಾತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಬುದ್ಧರಾದವರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು.


ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಾದವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತೊಡಕಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.


ಶುಭೋದಯ ... ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಸರಿಸಿ..💐


ವೆಂಕಟೇಶ್ - ಬೆಂಗಳೂರು

(9342209728)


ಯಶಸ್ವಿ ಭವ 

157 views0 comments

Recent Posts

See All

12.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗ

11.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜರಾ ಎಂಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಎಡ ಪಾದವನ್ನು ಜಿ

10.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅತ್ತೆ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಅಂತಹ