ಮದುವೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ

29.5.2015

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮದುವೆ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?


ಉತ್ತರ: ಮದುವೆ ಅಗತ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.


ಸುರಕ್ಷಿತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.


ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.


ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.


ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಆಟವಾಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಲು ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬದುಕುತ್ತೀರಿ (ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ). ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.


ಕುಟುಂಬವು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಜೀವನದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.


ಶುಭೋದಯ ... ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ...💐


ವೆಂಕಟೇಶ್ - ಬೆಂಗಳೂರು

(9342209728)


ಯಶಸ್ವಿ ಭವ 


131 views0 comments

Recent Posts

See All

ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು

12.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗ

ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತನೇ?

11.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜರಾ ಎಂಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಎಡ ಪಾದವನ್ನು ಜಿ

ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವಿಧಾನ

10.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅತ್ತೆ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಅಂತಹ