ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕ

22.6.2015

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?


ಉತ್ತರ: ಭಯವು ಜೀವಿಗಳು ಬೆದರಿಕೆಯ ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವರ್ತನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿರೋಧ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.


ಆತಂಕವು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯೋಚಿಸುವುದು, ಉದ್ವಿಗ್ನ ನಡವಳಿಕೆಗಳು, ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ವದಂತಿಗಳಂತಹ ಅಸ್ಥಿರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಇದರೊಂದಿಗಿರುತ್ತವೆ.


ಭಯವು ನಿಜವಾದ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಿಸಿದ ತಕ್ಷಣದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆತಂಕವು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆದರಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಂಧವ್ಯವೇ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನೀವು ಯಾವುದಾದರಲ್ಲೂ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ.


ನಿಮಗೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ದೇಹವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಾವಿನ ಭಯ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಾಗ, ಕಳ್ಳತನದ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.


ನಿಮಗೆ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಭಯಪಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಭಯಪಡುತ್ತೀರಿ.


ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ಅಥವಾ ಅದು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದು, ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದಾಗ, ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಈಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಸಹ ಆತಂಕವೆ. ಆತಂಕವು ಭೂತ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದು ವರ್ತಮಾನದ್ದಲ್ಲ.


ಭಯವು ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ, ಅದು ಭೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆತಂಕವು ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ, ಅದು ಖಿನ್ನತೆ ಮನೋರೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜಾಗೃತಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಮೀರಿದ ಸ್ಥಿತಿ.


ಶುಭೋದಯ… ಆಯ್ಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿರಿ..💐


ವೆಂಕಟೇಶ್ - ಬೆಂಗಳೂರು

(9342209728)


ಯಶಸ್ವಿ ಭವ 

81 views0 comments

Recent Posts

See All

ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು

12.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗ

ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತನೇ?

11.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜರಾ ಎಂಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಎಡ ಪಾದವನ್ನು ಜಿ

ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವಿಧಾನ

10.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅತ್ತೆ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಅಂತಹ