ಪ್ರೀತಿ vs ಮೋಹ

4.6.2015

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಮೋಹ. ಅದನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ?


ಉತ್ತರ: ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ಅದು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಅದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ರುಚಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ, ರುಚಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.


ನೀವು ಕಡಲತೀರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತರೆ, ನೀವು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಮೋಹ ಮತ್ತು ಕಾಮವು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಸಾಗರದ ಮೇಲ್ಮೈಯಂತಿದೆ. ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ, ಅಲೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ಮೈ ದಾಟದೆ ನೀವು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?


ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ ಈ ಮೇಲ್ಮೈ, ಇದು ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಸಂಯೋಜನೆ. ದೇಹವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೆವ್ವ.


ಆತ್ಮದ ಘನ ರೂಪವೆಂದರೆ ದೇಹ. ದೇಹದ ದ್ರವ ರೂಪ ಆತ್ಮ. ದೇಹ ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಕೇಂದ್ರ. ಸುತ್ತಳತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು, ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಲು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ.


ಪ್ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವು ಶೋಚನೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಆಳವಾದಷ್ಟು, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು, ದುಃಖವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.


ಶುಭೋದಯ ..... ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿ ...💐


ವೆಂಕಟೇಶ್ - ಬೆಂಗಳೂರು

(9342209728)


ಯಶಸ್ವಿ ಭವ 

71 views0 comments

Recent Posts

See All

ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು

12.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗ

ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತನೇ?

11.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜರಾ ಎಂಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಎಡ ಪಾದವನ್ನು ಜಿ

ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವಿಧಾನ

10.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅತ್ತೆ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಅಂತಹ