ಪ್ರೀತಿ ಏಕೆ ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ?

20.5.2015

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಪ್ರೀತಿ ಏಕೆ ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ?


ಉತ್ತರ: ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೂರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಶಕ್ತಿ. ಇದು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಬೇರೂರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೂ ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾದುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ.


ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ, ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಆಳವಾದಷ್ಟು, ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಡಿ. ನೋವಿನಿಂದಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯ ರುಚಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ.


ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯಲಿ. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾತ್ರ, ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ. ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳು, ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅದ್ಭುತ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರಿ. ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ಆಳವಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೂರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಲು ಧ್ಯಾನವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.


ಶುಭೋದಯ ... ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ ....💐


ವೆಂಕಟೇಶ್ - ಬೆಂಗಳೂರು

(9342209728)


ಯಶಸ್ವಿ ಭವ 

70 views0 comments

Recent Posts

See All

ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು

12.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗ

ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತನೇ?

11.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜರಾ ಎಂಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಎಡ ಪಾದವನ್ನು ಜಿ

ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವಿಧಾನ

10.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅತ್ತೆ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಅಂತಹ