ಧ್ಯಾನ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏಕೆ?

30.4.2016

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಧ್ಯಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಧ್ಯಾನಗಳು ಏಕೆ ಬೇಕು? ವಿವರಿಸಿ.


ಉತ್ತರ: ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಗಳಿವೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮರಗಳ, ಹುಳುಗಳು, ಇರುವೆಗಳು, ಸರೀಸೃಪಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವರು. ದೈವಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ, ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅವನು ಕೂಡ ವಿವಿಧತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾನೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ, ಇತ್ಯಾದಿ.


ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಅವನು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅವನು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಜನಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಧ್ಯಾನ ತಂತ್ರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಧ್ಯಾನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ತಂತ್ರವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಶುಭೋದಯ .. ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಧ್ಯಾನ ತಂತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ..💐


ವೆಂಕಟೇಶ್ - ಬೆಂಗಳೂರು

(9342209728)


ಯಶಸ್ವಿ ಭವ 


97 views0 comments

Recent Posts

See All

ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು

12.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗ

ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತನೇ?

11.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜರಾ ಎಂಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಎಡ ಪಾದವನ್ನು ಜಿ

ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವಿಧಾನ

10.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅತ್ತೆ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಅಂತಹ