ದೈವಿಕ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ

17.5.2015


ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಈ ದೈವಿಕ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವೇನು?


ಉತ್ತರ: ದೈವಿಕ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರವೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಗೆಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗೆಲ್ಲುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ವಿನೋದಮಯವಾಗುತ್ತದೆ.


ಕೇವಲ ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಆಟವಾಡಿ ... ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ...


ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದರೂ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾತ್ರವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣ, ಯಾರೂ ಯಾರಿಗೂ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶಪಾತ್ರರನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು. ಆಗ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ತೃಪ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗ ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರೋ, ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಅದುವೇ ದೈವಿಕ ನಾಟಕದ ಸೌಂದರ್ಯ.


ಶುಭೋದಯ .... ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ ...💐


ವೆಂಕಟೇಶ್ - ಬೆಂಗಳೂರು

(9342209728)


ಯಶಸ್ವಿ ಭವ 

116 views0 comments

Recent Posts

See All

ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು

12.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗ

ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತನೇ?

11.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜರಾ ಎಂಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಎಡ ಪಾದವನ್ನು ಜಿ

ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವಿಧಾನ

10.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅತ್ತೆ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಅಂತಹ