ಜ್ಞಾನೋದಯ, ವಿಶ್ವ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ

16.4.2016

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಧನಾತ್ಮಕ ಇದ್ದರೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯೂ ಇರಬೇಕು. ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಸುಲಭವೇ? ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿ.


ಉತ್ತರ: ಜಗತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಲ್ಲ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತರರಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತರರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಎರಡೂ ತಟಸ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದ ನಂತರವೇ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಆಗದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, ಸಹಜವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ, ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದರೂ, ದ್ವೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದು ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.


ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಎಂದಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸುವ ಬದಲು, ನಾವು ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ ಅದು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.


ಶುಭೋದಯ ... ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ..💐


ವೆಂಕಟೇಶ್ - ಬೆಂಗಳೂರು

(9342209728)


ಯಶಸ್ವಿ ಭವ 


72 views0 comments

Recent Posts

See All

ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು

12.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗ

ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತನೇ?

11.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜರಾ ಎಂಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಎಡ ಪಾದವನ್ನು ಜಿ

ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವಿಧಾನ

10.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅತ್ತೆ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಅಂತಹ