ಆಯ್ಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅರಿವು

7.5.2016

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್... ‘ಆಯ್ಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅರಿವು’ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು?


ಉತ್ತರ: ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು 'ಆಯ್ಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅರಿವು' (Choiceless Awareness) ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಆಯ್ಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅರಿವು ಎಂದರೆ ತೀರ್ಪು ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಗಮನಿಸುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ, ಬಯಸುವುದು ಅಥವಾ ದ್ವೇಷಿಸುವುದು, ಪಾಪ ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯ ಮುಂತಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆಯ್ಕೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆಸರಿಡದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಆರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆಯ್ಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅರಿವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.


ಆಯ್ಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅರಿವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗೃತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅರಿವು ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ.


ಆಯ್ಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅರಿವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನು (ಆನುವಂಶಿಕ ಮುದ್ರೆಗಳು) ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಆಯ್ಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅರಿವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನವು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.


ಶುಭೋದಯ ... ಆಯ್ಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿರಿ ..💐


ವೆಂಕಟೇಶ್ - ಬೆಂಗಳೂರು

(9342209728)


ಯಶಸ್ವಿ ಭವ 


55 views0 comments

Recent Posts

See All

ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು

12.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗ

ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತನೇ?

11.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜರಾ ಎಂಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಎಡ ಪಾದವನ್ನು ಜಿ

ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವಿಧಾನ

10.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅತ್ತೆ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಅಂತಹ