ಅವಕಾಶ

23.6.2015

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್. ಅವಕಾಶವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.


ಉತ್ತರ: ಅವಕಾಶವು ಅನುಕೂಲಕರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾದ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ... ನೀವು ಏನೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.


ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಉಪಪ್ರಜ್ಞಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಪಪ್ರಜ್ಞಾ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಉಪಪ್ರಜ್ಞಾ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ.


ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಉಪಪ್ರಜ್ಞಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಆಯಾ ಜನರ ಉಪಪ್ರಜ್ಞಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡವವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದು ಕಾಣದ ಕಾರಣ, ಜನರು ಇದನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವುದು ಎಂದು.


ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವಕಾಶವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಂತರ ಅದು ಬಂದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಮರೆತುಹೋಗಿರಬಹುದು. ಆಗ ನೀವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಲು ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಅವಕಾಶವು ಮತ್ತೆ ಎಂದಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.


ಶುಭೋದಯ .... ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ..💐


ವೆಂಕಟೇಶ್ - ಬೆಂಗಳೂರು

(9342209728)


ಯಶಸ್ವಿ ಭವ 

55 views0 comments

Recent Posts

See All

ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು

12.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗ

ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತನೇ?

11.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜರಾ ಎಂಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಎಡ ಪಾದವನ್ನು ಜಿ

ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವಿಧಾನ

10.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅತ್ತೆ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಅಂತಹ