யோகம் ஒரு வாழ்க்கை முறை

17.6.2016

கேள்வி: ஐயா .. எப்படி 'யோகம் ஒரு வாழ்க்கை முறை' என்பதை விளக்கவும் ..?


பதில்: உடலுக்கும் மனதுக்கும் இடையில் நல்லிணக்கம் இல்லாவிட்டால், அது உடலில் நோய்களை ஏற்படுத்தும். மனதுக்கும் உயிர் சக்திக்கும் (பிராணன்) இடையில் நல்லிணக்கம் இல்லாவிட்டால், மன ஆரோக்கியம் கெடும். தனக்கும் சமூகத்திற்கும் இடையில் நல்லிணக்கம் பேணாவிட்டால், உங்கள் வாழ்க்கை சிக்கலாகிவிடும். தனக்கும் இயற்கையுக்கும் இடையில் நல்லிணக்கம் இல்லை என்றால், நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை இழப்பீர்கள்.


உடல் மற்றும் மனம், மனம் மற்றும் பிராணன், தான் மற்றும் சமூகம், தான் மற்றும் இயற்கை ஆகியவற்றுக்கு இடையில் நல்லிணக்கத்தை பேணுவது யோகம். யோகம் என்றால் ஒன்றுபடுவது. நல்லிணக்கம் ஒன்றுசேர வழிவகுக்கிறது. பிரித்தல் வலிக்கு வழிவகுக்கிறது. தனக்கும் பிற உயிரினங்களுக்கும் துன்பம் ஏற்படுத்தாத வகையில் உங்கள் வாழ்க்கையை நடத்த யோகம் கற்றுக்கொடுக்கிறது. மேலும் இது மற்றவர்களின் துன்பத்தை நீக்க வலியுறுத்துகிறது. எனவே, யோகம் ஒரு வாழ்க்கை முறை. உண்மையில், இது ஒரு உயர்ந்த வாழ்க்கை முறை.


காலை வணக்கம் ... யோக வாழ்வு வாழுங்கள்..💐


வெங்கடேஷ் - பெங்களூர்

(9342209728)


வெற்றி உண்டாகட்டும்

96 views0 comments

Recent Posts

See All

12.8.2015 கேள்வி: ஐயா, நான் என் தொழில் மற்றும் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் உறவு சம்பந்தமான சிக்கல்களில் மீண்டும் மீண்டும் சிக்கிக்கொண்டிருக்கிறேன். நான் அடிக்கடி என்னை கேள்விக்குள்ளாக்குகிறேன். என் துணைவர்

11.8.2015 கேள்வி: ஐயா, கிருஷ்ணரும் மரணமடைந்துள்ளார் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அவர் காலில் ஒரு கண் இருந்தது. மகாபாரதப் போருக்குப் பிறகு ஒரு நாள்அவர் ஒரு மரத்தின் அடியில் நன்றாக தூங்கிக் கொண்டிருந

10.8.2015 கேள்வி: ஐயா, கிருஷ்ணர் ஒரு சிறந்த யோகி என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அவரிடம் ஆயிரக்கணக்கான சித்திகள் இருந்தன. மேலும் அவர் ஒரே நேரத்தில் பல இடங்களில் தோன்ற முடியும். இதற்கான வழிமுறை என்ன மற்