முன்னோர்களுக்கு வருடாந்திர சடங்கு

19.7.2015

கேள்வி: வணக்கம் ஐயா, ஒருவரின் மரணத்திற்குப் பிறகு வருடாந்திர சடங்கு செய்வதன் பயன் என்ன என்பதை விளக்க முடியுமா? அது அவர்களுக்கு எவ்வாறு பயனளிக்கும்?


பதில்: வருடாந்திர சடங்குகளை நடத்துவதற்கு இரண்டு காரணங்கள் இருக்கலாம்.

1. நன்றியுணர்வு

2. அவர்களின் நிறைவேறாத ஆசைகளைப் பெறுதல்


உங்களிடம் இருப்பது மரபணுக்கள் மூலம் வந்த உங்கள் முன்னோர்களின் பரிசு. இந்த சடங்குகளின் மூலம் நீங்கள் அவர்களுக்கு உங்கள் நன்றியைக் காட்டி, உங்கள் ஆணவத்தை கலைக்கிறீர்கள். பின்னர், நீங்கள் வருடாந்திர சடங்குகளை நிகழ்த்தும்போது, ​​அவர்களை நினைக்கிறீர்கள். நீங்கள் அவர்களை நினைவில் கொள்ளும்போது, ​​நீங்கள் ஏற்கனவே பெற்றுள்ள அவர்களின் குணங்களை மீண்டும் செயல்படுத்துகிறீர்கள், இதனால் அவர்களின் நிறைவேறாத ஆசைகள் நிறைவேறும், அவர்கள் அவற்றிலிருந்து விடுதலை அடைகிறார்கள்.


சடங்குகள் செய்யத் தேவையில்லை. ஏனென்றால் நீங்கள் அவர்களைப் பற்றி நினைக்கும் போதெல்லாம் இது நடக்கும். கீழ்கண்ட காரணங்களால் உங்களுக்கு இந்த சடங்குகளை செய்யத் தோன்றாது.

1. நீங்கள் ஞானம் அடைந்துவிட்டால்

2. அவர்களின் ஆன்மா ஞானம் அடைந்துவிட்டால் அல்லது ஒருவருடன் இணைந்துவிட்டால்.


காலை வணக்கம்... அனைத்து இறந்தவர்களின் ஆத்மாக்களும் அமைதி அடையட்டும்..💐


வெங்கடேஷ் - பெங்களூர்

(9342209728)


வெற்றி உண்டாகட்டும்

137 views0 comments

Recent Posts

See All

உறவுகளில் சிக்கல்கள்

12.8.2015 கேள்வி: ஐயா, நான் என் தொழில் மற்றும் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் உறவு சம்பந்தமான சிக்கல்களில் மீண்டும் மீண்டும் சிக்கிக்கொண்டிருக்கிறேன். நான் அடிக்கடி என்னை கேள்விக்குள்ளாக்குகிறேன். என் துணைவர்

கிருஷ்ணர் இறந்துவிட்டாரா?

11.8.2015 கேள்வி: ஐயா, கிருஷ்ணரும் மரணமடைந்துள்ளார் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அவர் காலில் ஒரு கண் இருந்தது. மகாபாரதப் போருக்குப் பிறகு ஒரு நாள்அவர் ஒரு மரத்தின் அடியில் நன்றாக தூங்கிக் கொண்டிருந

சித்திகளின் வழிமுறை

10.8.2015 கேள்வி: ஐயா, கிருஷ்ணர் ஒரு சிறந்த யோகி என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அவரிடம் ஆயிரக்கணக்கான சித்திகள் இருந்தன. மேலும் அவர் ஒரே நேரத்தில் பல இடங்களில் தோன்ற முடியும். இதற்கான வழிமுறை என்ன மற்