நம்பிக்கை

3.8.2015

கேள்வி: ஐயா, நம்பிக்கையைப் பற்றி சொல்லுங்கள்.


பதில்: உங்களுக்கு பயம் இருக்கும்போது, ஏதாவது ஒன்றின் மீது ​​உங்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது. உங்கள் நம்பிக்கை பயத்தின் மீது நிற்கிறது. நம்பிக்கை மூன்று வகைகளாக இருக்கலாம்.


1. மத நம்பிக்கை


2. உறவுகள் மீதான நம்பிக்கை


3. பொருட்கள் மீதான நம்பிக்கை


நீங்கள் இளமையாக இருக்கும்போது, ​​உங்களை சமாளிக்க உங்கள் பெற்றோர் கடவுளைப் பற்றி உங்களுக்குக் கற்பிக்கிறார்கள். அவை உங்களில் பயத்தை உருவாக்குகின்றன. வளர்ந்த பிறகும் பயம் தொடர்கிறது. பயத்தால், நீங்கள் கடவுளை வணங்குகிறீர்கள். உங்களுக்கு கடவுள்மீது நம்பிக்கை இருக்கிறது, ஏனென்றால் உங்களுக்கு உங்கள் மீது முழு நம்பிக்கை இல்லை. நீங்கள் பொறுப்புகளை ஏற்கத் தயாராக இல்லை. நீங்கள் தோல்வியுற்றால், உங்கள் தோல்விக்கு கடவுள் தான் காரணம் என்று இப்போது கடவுளைக் குறை கூறலாம்.


உறவைப் பொருத்தவரை, நீங்கள் நம்பிக்கையின் பெயரில் மற்ற நபரை கட்டுப்படுத்துகிறீர்கள். பிறர் தன் விருப்பம் போல் வாழ்வதை நம்பிக்கை கட்டுப்படுத்துகிறது. இந்த நம்பிக்கை மற்ற நபர் உங்களை விட்டுவிடுவார் அல்லது ஏமாற்றுவார் என்ற பயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.


பொருட்கள் உங்களைப் பாதுகாத்து உங்களுக்கு உதவும் என்று பொருட்களின் மீதும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது. இதுவும் உங்கள் மீது நம்பிக்கை இல்லாத காரணத்தால் ஆகும்.


உங்களுக்கு உங்கள் மீது நம்பிக்கை இருந்தால், உங்களுக்கு எந்த பயமும் இருக்காது. நீங்கள் முழு பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். கடவுள், உறவுகள் மற்றும் பொருட்கள் மீது நம்பிக்கை இருக்க தேவையில்லை. நம்பிக்கை வைப்பதற்கு பதிலாக நீங்கள் நேசிப்பீர்கள் மற்றும் சுதந்திரம் தருவீர்கள்.


காலை வணக்கம்... உங்களை நம்புங்கள்..💐


வெங்கடேஷ் - பெங்களூர்

(9342209728)


வெற்றி உண்டாகட்டும்

103 views0 comments

Recent Posts

See All

12.8.2015 கேள்வி: ஐயா, நான் என் தொழில் மற்றும் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் உறவு சம்பந்தமான சிக்கல்களில் மீண்டும் மீண்டும் சிக்கிக்கொண்டிருக்கிறேன். நான் அடிக்கடி என்னை கேள்விக்குள்ளாக்குகிறேன். என் துணைவர்

11.8.2015 கேள்வி: ஐயா, கிருஷ்ணரும் மரணமடைந்துள்ளார் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அவர் காலில் ஒரு கண் இருந்தது. மகாபாரதப் போருக்குப் பிறகு ஒரு நாள்அவர் ஒரு மரத்தின் அடியில் நன்றாக தூங்கிக் கொண்டிருந

10.8.2015 கேள்வி: ஐயா, கிருஷ்ணர் ஒரு சிறந்த யோகி என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அவரிடம் ஆயிரக்கணக்கான சித்திகள் இருந்தன. மேலும் அவர் ஒரே நேரத்தில் பல இடங்களில் தோன்ற முடியும். இதற்கான வழிமுறை என்ன மற்