திருமண வாழ்க்கையில் குறைபாடு

31.5.2015

கேள்வி: திருமண வாழ்க்கையில் இல்லாதது என்ன?


பதில்: பெரும்பான்மையான குடும்பங்களில் அன்புதான் குறைவாக இருக்கிறது. அன்பின் பற்றாக்குறைதான் வாழ்க்கையின் பிரச்சினைகளுக்கு முக்கிய காரணம். சமூகம் காதலை கண்டிப்பதால், அன்பு அடக்கப்பட்டிருக்கிறது. அன்பிற்கு மாற்றாக கடமை உணர்வை சமூகம் கண்டறிந்துள்ளது.


கடமை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு பிரச்சினைகளை தீர்க்கிறது, முழுமையாக தீர்ப்பதில்லை. அன்பு இல்லாத நிலையில், கடமை செயல்பாட்டுக்கு வருகிறது. அன்பை வலுக்கட்டாயமாக கொண்டு வர முடியாது. எனவே கடமை சில விஷயங்களைச் செய்ய உங்களைத் தூண்டுகிறது. இது சமூகத்தின் சுமையை குறைக்கிறது, ஆனால் மறைமுகமாக அது பல சிக்கல்களை உருவாக்குகிறது.


பிரச்சினைகளை நிரந்தரமாக தீர்க்க அன்புணர்வை பாராட்டவும் ஊக்குவிக்கவும் வேண்டும்.


காலை வணக்கம் ... அன்பைப் பாராட்டுங்கள் ...💐


வெங்கடேஷ் - பெங்களூர்

(9342209728)


வெற்றி உண்டாகட்டும்


127 views0 comments

Recent Posts

See All

12.8.2015 கேள்வி: ஐயா, நான் என் தொழில் மற்றும் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் உறவு சம்பந்தமான சிக்கல்களில் மீண்டும் மீண்டும் சிக்கிக்கொண்டிருக்கிறேன். நான் அடிக்கடி என்னை கேள்விக்குள்ளாக்குகிறேன். என் துணைவர்

11.8.2015 கேள்வி: ஐயா, கிருஷ்ணரும் மரணமடைந்துள்ளார் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அவர் காலில் ஒரு கண் இருந்தது. மகாபாரதப் போருக்குப் பிறகு ஒரு நாள்அவர் ஒரு மரத்தின் அடியில் நன்றாக தூங்கிக் கொண்டிருந

10.8.2015 கேள்வி: ஐயா, கிருஷ்ணர் ஒரு சிறந்த யோகி என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அவரிடம் ஆயிரக்கணக்கான சித்திகள் இருந்தன. மேலும் அவர் ஒரே நேரத்தில் பல இடங்களில் தோன்ற முடியும். இதற்கான வழிமுறை என்ன மற்