திருப்தி

4.7.2015

கேள்வி: ஐயா, மக்கள் எப்பொழுது திருப்தி அடைகிறார்கள்?


பதில்: உங்கள் முழுமைத் தன்மையை நீங்கள் உணரும்போதுதான் உங்களுக்கு திருப்தி கிடைக்கும். அதற்கு முன் நீங்கள் திருப்தி அடைய முடியாது. முழுமையாவதற்கான வேட்கை எல்லோரிடமும் இருக்கிறது. அதனால்தான் எல்லோரும் அதிக செல்வத்தையும், அதிக சக்தியையும், புகழையும் பெற முயற்சிக்கிறார்கள். ஆனால் ஒருவர் வெளியில் உள்ள எல்லாவற்றையும் தன்னுடையதாக்குவது இயலாத காரியம். எல்லாவற்றையும் தன்னுடையதாக்கிக் கொண்டு முழுமையடைவதற்கு ஒரே வழி உள்நோக்கிச் செல்வதுதான்.


உங்கள் மூலத்தை நீங்கள் உணரும்போது, ​​எல்லாவற்றிற்கும் உங்கள் மூலமே ஆதாரம் என்பதையும் நீங்கள் உணருவீர்கள். நீங்களே எல்லாம் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்தால், அதுவே இறுதி உணர்தல் மற்றும் இறுதி திருப்தி. இந்த உணர்தலுக்கு ஒரு படி கீழே இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு முழு திருப்தி ஏற்படாது. எதை அடைந்தால் அனைத்தையும் அடைந்ததாக ஆகுமோ அதுதான் சுயம்.


காலை வணக்கம் ... உங்கள் சுயத்தை அடையுங்கள்...💐


வெங்கடேஷ் - பெங்களூர்

(9342209728)


வெற்றி உண்டாகட்டும்


96 views0 comments

Recent Posts

See All

12.8.2015 கேள்வி: ஐயா, நான் என் தொழில் மற்றும் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் உறவு சம்பந்தமான சிக்கல்களில் மீண்டும் மீண்டும் சிக்கிக்கொண்டிருக்கிறேன். நான் அடிக்கடி என்னை கேள்விக்குள்ளாக்குகிறேன். என் துணைவர்

11.8.2015 கேள்வி: ஐயா, கிருஷ்ணரும் மரணமடைந்துள்ளார் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அவர் காலில் ஒரு கண் இருந்தது. மகாபாரதப் போருக்குப் பிறகு ஒரு நாள்அவர் ஒரு மரத்தின் அடியில் நன்றாக தூங்கிக் கொண்டிருந

10.8.2015 கேள்வி: ஐயா, கிருஷ்ணர் ஒரு சிறந்த யோகி என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அவரிடம் ஆயிரக்கணக்கான சித்திகள் இருந்தன. மேலும் அவர் ஒரே நேரத்தில் பல இடங்களில் தோன்ற முடியும். இதற்கான வழிமுறை என்ன மற்