உளவியல் காயங்கள்

10.7.2015

கேள்வி: ஐயா, காயத்தை வெளிப்படுத்துங்கள் அது குணமாகும் என்று நீங்கள் அன்றொருநாள் சொன்னீர்கள். உளவியல் காயங்களை எவ்வாறு வெளிப்படுத்துவது?


பதில்: நீங்கள் மதிப்பீடு செய்யாத போது, ​​உங்கள் மனம் ஒன்றாக இருக்கும். உங்கள் எண்ணங்கள், ஆசைகள், உணர்ச்சிகள் மற்றும் உணர்வுகளை நல்லது மற்றும் கெட்டது என்று நீங்கள் தீர்மானிக்கும்போது, ​​உங்கள் மனம் இரண்டாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.நீங்கள் நல்லதை அனுமதித்து கெட்டதை அடக்குகிறீர்கள். அடக்கப்பட்டவை மனதின் விழிப்புணர்வற்ற பகுதிக்குச் செல்கின்றன. அது காயமடைகிறது. எனவே, அடக்க வேண்டாம். எதையும் கண்டிக்க வேண்டாம். நீங்கள் கண்டனம் செய்தால், அது உங்கள் மனதின் இருண்ட பக்கத்தில் மறைகிறது.


உள்ளே என்ன இருக்கிறதோ அதுதான் வெளியே வருகிறது. நீங்கள் அதை அனுமதிக்கவில்லை என்றால், அது எங்கே போகும்?


அது மீண்டும் உள்ளே சென்று வெளியே வருவதற்கான மற்றொரு வாய்ப்பு வரும் வரை காத்திருக்கும். நீங்கள் தொடர்ந்து அடக்கினால், அது காயமாகிவிடும். நீங்கள் கெட்டதைப் பார்த்து பயப்படுகிறீர்கள். அதனால்தான் நீங்கள் அதை அடக்குகிறீர்கள். நல்லது கேட்டது என்று மதிப்பீடு செய்யாமல், எல்லாவற்றையும் வெளியே விடுங்கள். ஆனால் நீங்கள் தவறாமல் எல்லாவற்றையும் கவனிக்க வேண்டும். அந்த கவனிப்புதான் மருந்து. இது காயத்தை குணப்படுத்தும். மதிப்பீடு செய்யாமல் நீங்கள் கவனிக்கும்போது, ​​உங்கள் மனதில் பிளவுகள் மறைந்துவிடும். கவனிப்பு பிளவுகளை ஒன்றிணைக்கிறது.


காலை வணக்கம் .... பகுக்க முடியாததாக இருங்கள்...💐


வெங்கடேஷ் - பெங்களூர்

(9342209728)


வெற்றி உண்டாகட்டும்

112 views0 comments

Recent Posts

See All

12.8.2015 கேள்வி: ஐயா, நான் என் தொழில் மற்றும் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் உறவு சம்பந்தமான சிக்கல்களில் மீண்டும் மீண்டும் சிக்கிக்கொண்டிருக்கிறேன். நான் அடிக்கடி என்னை கேள்விக்குள்ளாக்குகிறேன். என் துணைவர்

11.8.2015 கேள்வி: ஐயா, கிருஷ்ணரும் மரணமடைந்துள்ளார் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அவர் காலில் ஒரு கண் இருந்தது. மகாபாரதப் போருக்குப் பிறகு ஒரு நாள்அவர் ஒரு மரத்தின் அடியில் நன்றாக தூங்கிக் கொண்டிருந

10.8.2015 கேள்வி: ஐயா, கிருஷ்ணர் ஒரு சிறந்த யோகி என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அவரிடம் ஆயிரக்கணக்கான சித்திகள் இருந்தன. மேலும் அவர் ஒரே நேரத்தில் பல இடங்களில் தோன்ற முடியும். இதற்கான வழிமுறை என்ன மற்