ஆத்ம தோழர்

11.6.2015

கேள்வி: ஐயா, ஆத்ம தோழர் என்றால் என்ன? அவரை கண்டுபிடிப்பது எப்படி?


பதில்: ஆத்ம தோழர் என்றால் "ஒன்றுபட்டதின் தரம்". இரண்டிற்கும் இடையே பிரிவு இல்லை. அது பிரிக்க முடியாத ஒற்றுமை. இது மொத்த நல்லிணக்கம். ஈருடல் ஓருயிர். இது அன்பின் மிக உயர்ந்த நிலை.


உங்கள் உடல், மனம், ஆன்மா மற்றும் அறிவு ஆகியவை மற்றொரு நபரின் உடல், மனம், ஆன்மா மற்றும் அறிவுடன் இணக்கமாக இருந்தால், அந்த நபர் உங்கள் ஆத்ம தோழர். நல்லிணக்கம் என்றால் எந்த வித்தியாசமும் மோதலும் இல்லாதது.


உங்கள் ஆத்ம தோழரை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க விரும்பினால், முதலில் உங்கள் ஆத்மாவைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். ஆன்மா என்றால் என்ன? அறிவு என்றால் என்ன? என்பதை உணராமல் உங்கள் ஆத்ம தோழரை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது? இது மிகவும் சாத்தியமற்றது.


உங்கள் விழிப்புணர்வு உடல் அளவில் இருந்தால், நீங்கள் ஒரு உடல் தோழரைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் விழிப்புணர்வு மனதளவில் இருந்தால், நீங்கள் ஒரு மன தோழரைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் விழிப்புணர்வு ஆன்மா அளவில் இருந்தால், நீங்கள் ஆத்ம தோழரைப் பெறுவீர்கள்.


உங்கள் விழிப்புணர்வின் படி, நீங்கள் உங்கள் துணைவரைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் விழிப்புணர்வை அதிகரிப்பதன் மூலம் நீங்கள் ஆத்ம தோழர்களாக மாறலாம். இருவரும் ஒருவரில் ஒருவர் கரைந்து போக வேண்டும். காதலர்கள் கரைய வேண்டும். காதல் மட்டுமே இருக்க வேண்டும்.


காலை வணக்கம் ... ஆத்ம தோழராக மாறுங்கள் ...💐


வெங்கடேஷ் - பெங்களூர்

(9342209728)


வெற்றி உண்டாகட்டும்

89 views0 comments

Recent Posts

See All

12.8.2015 கேள்வி: ஐயா, நான் என் தொழில் மற்றும் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் உறவு சம்பந்தமான சிக்கல்களில் மீண்டும் மீண்டும் சிக்கிக்கொண்டிருக்கிறேன். நான் அடிக்கடி என்னை கேள்விக்குள்ளாக்குகிறேன். என் துணைவர்

11.8.2015 கேள்வி: ஐயா, கிருஷ்ணரும் மரணமடைந்துள்ளார் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அவர் காலில் ஒரு கண் இருந்தது. மகாபாரதப் போருக்குப் பிறகு ஒரு நாள்அவர் ஒரு மரத்தின் அடியில் நன்றாக தூங்கிக் கொண்டிருந

10.8.2015 கேள்வி: ஐயா, கிருஷ்ணர் ஒரு சிறந்த யோகி என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அவரிடம் ஆயிரக்கணக்கான சித்திகள் இருந்தன. மேலும் அவர் ஒரே நேரத்தில் பல இடங்களில் தோன்ற முடியும். இதற்கான வழிமுறை என்ன மற்